COACHING & LEDARUTVECKLING 
_____________________________________________________________________________________

Sapiensia tar alltid utgångspunkt i uppdragsgivarens uttalade verksamhet och mål.

Inom området Coaching & Ledarutveckling erbjuder jag följande tjänster:

1. Utvärdering och utveckling av det personliga ledarskapet.

Det sker genom ett anpassat program som är beroende på anbudets omfattning och komplexitet. Jag kan arbeta med upp till 12 ledare i ett levande projekt. I projektet ingår analys, målformulering, åtgärdsprogram, resultatmätning, återkoppling och utvärdering. I samband med programmet så får deltagarna ett verktyg som hjälper att stödja processen.  

Målgrupp är chefer som är nya i sina roller, chefer som önskar maximera produktiviteten i sitt team eller enbart önskar utveckla sitt personliga ledarskap.

2. Utveckling av ledningsgrupp 

Maximera effekten av de ingående medlemmarna i ledningsgruppen. Analys, målformulering och åtgärdsprogram samt återkoppling och utvärdering ingår i processen.

Ett av de svåraste momenten i en ledningsgrupp är att kombinera det egna ansvarsområdet med det helhetsansvar som ligger på ledningsgruppsnivån. Kända uttryck som "stuprörstänk" och "egen agenda" är vanligt förekommande i många organisationer. 

Sapiensia hjälper att reda ut, tydliggöra och driva utvecklingsprocessen i din ledningsgrupp mot de gemensamma målen. 

Önskar ni mera information kring tjänsterna ovan  kontakta gärna via formuläret eller slå en signal
tel 070-219 44 88.

                                                  

 

www.sapiensia.se